ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Troubleshooting Problems Connecting to Email in Outlook Express

If you experience trouble connecting to your email account using Outlook Express®, there are several steps you can take to troubleshoot the problem.

BEFORE YOU START: To set up Outlook Express with your email, you need to know your POP or IMAP Email Server Settings and ports. To find them, got to the Email Setup Center and write down the information that displays under Email Server Settings.

First, check Account Settings

 1. For IMAP accounts, your settings should be:
  Username
  Your full email address
  Password
  Your email password
  Incoming Mail Server
  Your incoming email server name
  Outgoing Mail Server
  Your outgoing (SMTP) email server name
  Incoming Port
  Without SSL - 143
  With SSL - 993
  Outgoing Port
  Without SSL - one of the following: 25, 80, 3535
  With SSL - 465
  Outgoing Server Requires Authentication
  Enabled
 2. For POP accounts, your settings should be:
  Username
  Your full email address
  Password
  Your email password
  Incoming Mail Server
  Your incoming email server name
  Outgoing Mail Server
  Your outgoing (SMTP) email server name
  Incoming Port
  Without SSL - 110
  With SSL - 995
  Outgoing Port
  Without SSL - one of the following: 25, 80, 3535
  With SSL - 465
  Outgoing Server Requires Authentication
  Enabled

If the problem continues:

 1. See What do I do if I have trouble connecting to my email account?.
 2. You can also refer to one of the following provider tutorials:

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Outlook® and Outlook Express® are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ