ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Troubleshooting RSS images not showing

So you've connected your RSS feed to GoDaddy Email Marketing. And she's made an awesome RSS email for you, by automatically pulling in articles from your blog... but, wait! The images aren't there!

First of all, don't panic. This is probably very easy to fix.

If only one image is showing in your feed email, check out the 'clean' formatting settings of your RSS email. If your blog is hosted by Blogger or is a Blogspot subdomain, and there aren't any images, at all -- read on!

Go to your feed, and find one of the sneaky images that is refusing to show up in your email. Get the tag of the image, and check it out.

Chances are, the URL for that image is relative, instead of absolute. A relative link doesn't mention the main, root URL, and just references the unique part of the image URL. And an absolute link, on the other hand, is the full URL of the image which could be used independently anywhere on the web, by itself.

For example

The img src in your article might look something like this:

0041_1.jpeg

The link in that img src tag is relative. This is the URL being referenced, in that tag:

/wp-content/uploads/article-image.jpeg

You can see that the beginning of that link doesn't really look like a normal website. In order for that URL to be absolute, it needs to include the main URL of your page. Here is an example of the same URL, as an absolute link:

http://myblog.com/wp-content/uploads/article-image.jpeg

Once you republish your content using absolute links, just reload your feed. You should start to see those images showing up in your RSS feed. Just give Mimi a little time to reload your content from your feed, and your RSS email should pick up those images, too!

Still have trouble with your RSS email?

If those images still aren't showing, please call our award-winning support team 24/7 at (480) 463-8836.

What the heck is an RSS email? And you can read more, if you need other help with setting up your RSS email.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ