ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy Email Marketing วิธีใช้

Troubleshooting sending a test and not receiving it

GoDaddy Email Marketing is extremely reliable when delivering. So, if you've sent a test, and you haven't seen it come through to the inbox, read on for some things to try.

Are you Then, try this
Sending TO and FROM the same email address?

or

Sending TO and FROM the same domain?
  • Send your email again, to a different email address than your From Email.
  • Temporarily change your From Email, just to send your test. But make sure to change it back, when you send your campaign, for real.
Sending an email to a completely different address? Look into having your recipient allowlist your email address, domain, or the IP addresses that your email might be sent from.

More explanation on the problem

Sending to yourself, from yourself, using an outside mail-server (in this case, GoDaddy Email Marketing) results in your filters thinking that your campaign is spam. It sees that the email is displaying your own address as the From Email. However, it also knows that the email did not originate from your own email provider -- the email technically came from our servers.

This can also happen if you're simply sending from an address at a certain domain, to another address at the SAME domain. For example, sending to jim@mollysbarkandwine.com, FROM molly@mollysbarkandwine.com.

Making an email that originated elsewhere look like it came from you is a common spammer trick. So, to protect you, most email providers have automatically added this pattern into their spam filters. Sometimes you can find the email in your spam folder, but sometimes it will be blocked, completely.

Next step

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

NagmaKhan's Avatar
Mail sending and receiving issue

9 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

Betelgeuse's Avatar
Emails not sending nor receiving

1 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

yukselyigit's Avatar
email sending/receiving not working

1 การตอบกลับ

Last posted almost 3 years ago.

Rockgeneration's Avatar
EMAIL SENDING RECEIVING

1 การตอบกลับ

Last posted about 4 years ago.

Alexandria1's Avatar
365 email sending but not receiving

1 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน