ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Troubleshooting the Google Products Data Feed

When you use the Google® products data feed in Quick Shopping Cart®, you might encounter errors with the automated feed or your products might expire. Use the following suggestions to correct possible errors.

Step 1: Make Sure Define Your Categories for Google Shopping

Your categories within Quick Shopping Cart must match Google's way of organizing product types.

Note: For more information, see Setting up Google Shopping with Quick Shopping Cart.

Step 2: Review the Data Feed

You can review the data feed Quick Shopping Cart generates. The data feed is located in the dataexport directory of your storefront. For example, if your storefront domain name is mystore.com, the data feed file name is mystore.xml with a path of http://www.mystore.com/dataexport/mystore.xml.

You can download and review this file to correct for errors, and then upload the file directly to your Google Merchant Center account.

Step 3: Prevent Your Products from Expiring After 30 Days

You can prevent your products from expiring after 30 days by publishing your storefront frequently. Otherwise, your products might expire from Google Shopping™. You can also prevent this by using a scheduled upload in Google Merchant Center. Use the instructions in Google's knowledge base and supply the URL to your data feed.

Step 4: Verify Your Quick Shopping Cart's Domain with Google Webmaster Tools

To verify your Quick Shopping Cart's domain, create a Google Webmaster account and use a verification meta tag. For more information, see Google's knowledge base.

If you set up Google Shopping before verifying your site, click Set Up Data Feed in the Tasks section of the page, and then follow the instructions in Setting up Google Shopping with Quick Shopping Cart.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ