GoDaddy วิธีใช้

การแก้ไขปัญหา WordPress

WordPress ดูแลประมาณ 40% ของเว็บไซต์ทั้งหมดบนเว็บ ถือเป็นแอปพลิเคชันสร้างเว็บไซต์ยอดนิยมแอปหนึ่ง วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดบางอย่างที่พบบ่อยและอาจส่งผลต่อเว็บไซต์ WordPress ของคุณมีดังนี้

หมายเหตุ: หากคุณไม่ต้องการแก้ไขปัญหาเว็บไซต์ด้วยตนเอง ทีมสนับสนุนแบบพรีเมียมสำหรับ WordPress ของเราสามารถจัดการแทนได้

เลือกเพื่อข้ามไปที่ส่วนใดก็ได้
ข้อผิดพลาดในการสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลข้อผิดพลาดภายในของเซิร์ฟเวอร์ (ข้อผิดพลาด 500)
เว็บไซต์เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงเว็บไซต์แสดงหน้าขาว
ไม่พร้อมให้ใช้งานชั่วคราวเนื่องจากการปรับปรุงระบบตามกำหนดเวลาข้อผิดพลาด 404 ของโพสต์หรือเพจ
ข้อผิดพลาดจากเนื้อหาที่ปนเปกัน

ข้อผิดพลาดในการสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

WordPress ใช้ฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ โพสต์ เพจ และการแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ เป็นต้น หากเว็บไซต์ของคุณไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ คุณจะเห็นการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดในการสร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล แทนที่จะเป็นเนื้อหาของเว็บไซต์

ปัญหานี้อาจปรากฏขึ้นหลังจากย้ายไซต์ WordPress ของคุณ หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน WordPress ของคุณด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดนี้และให้ไซต์ของคุณกลับมาออนไลน์โดยอัปเดตสตริงการเชื่อมต่อฐานข้อมูล มีดังนี้
(กลับไปด้านบน)

ข้อผิดพลาดภายในของเซิร์ฟเวอร์ (ข้อผิดพลาด 500)

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่อาจส่งผลต่อเว็บไซต์ WordPress ของคุณคือข้อผิดพลาดภายในของเซิร์ฟเวอร์ (ISE) หรือเรียกอีกอย่างได้ว่าข้อผิดพลาด 500 นี่เป็นข้อผิดพลาดทั่วไปของเซิร์ฟเวอร์ที่บอกให้คุณทราบว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถโหลดเว็บไซต์ได้

เนื่องจากไม่ระบุข้อมูลจำเพาะ การแก้ไขปัญหาจึงเป็นการลองผิดลองถูก ซึ่งอาจกินเวลานาน ดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา ISE
(กลับสู่ด้านบน)

เว็บไซต์เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง

เมื่อคุณเห็นข้อความแจ้งว่าเว็บไซต์ของคุณเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรง แทนที่จะเห็นเนื้อหาของเว็บไซต์ อาจมีความไม่เข้ากันระหว่างปลั๊กอิน ธีม หรือรุ่นของ WordPress ที่ทำให้เว็บไซต์ไม่โหลดอย่างถูกต้อง

ในกรณีนี้ คุณควรได้รับอีเมลที่สร้างโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะบอกให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนั้น พร้อมลิงก์ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณในโหมดการกู้คืน คุณสามารถเข้าใช้แดชบอร์ด WordPress ผ่านลิงก์นั้นได้ แม้แดชบอร์ดอาจได้รับผลจากข้อผิดพลาดนั้นก็ตาม นี่เป็นขั้นตอนแรกในการแก้ไขข้อผิดพลาดร้ายแรง

ถ้าคุณไม่ได้รับอีเมล ให้คิดว่าข้อผิดพลาดร้ายแรงนั้นเหมือนข้อผิดพลาด "หน้าจอขาว" และดำเนินขั้นตอนในย่อหน้าต่อไป
(กลับสู่ด้านบน)

เว็บไซต์แสดงหน้าขาว

ข้อผิดพลาดหน้าจอขาว (WSOD) อาจสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจ เพราะคุณจะเห็นเพียงหน้าจอขาวเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ และไม่มีการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดใดๆ ที่จะชี้ทางที่ถูกต้องให้คุณ ปกติแล้วปัญหานี้จะเกิดจากปลั๊กอินหรือธีมที่ผิดพลาดหรือความขัดแย้งระหว่างสิ่งเหล่านั้น ดังนั้น คุณจึงควรมุ่งมั่นที่จะระบุสาเหตุของข้อผิดพลาดให้ได้ เพื่อจะได้ปิดใช้งานหรือแก้ไขปลั๊กอินหรือธีมที่ผิดพลาดนั้น
(กลับสู่ด้านบน)

ไม่พร้อมให้ใช้งานชั่วคราวเนื่องจากการปรับปรุงระบบตามกำหนดเวลา

หากคุณเห็นเว็บไซต์แสดงการแจ้งเตือนไม่พร้อมให้ใช้งานชั่วคราวเนื่องจากการปรับปรุงระบบตามกำหนดเวลา เป็นระยะเวลานานหลังจากที่คุณอัพเดตเว็บไซต์ WordPress แล้ว ให้ดำเนินขั้นตอนตามบทความนี้เพื่อลบไฟล์ที่ทำให้เกิดปัญหาออก
(กลับสู่ด้านบน)

ข้อผิดพลาด 404 ของโพสต์หรือเพจ

หมายเหตุ: วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้จะแก้ไขเฉพาะข้อผิดพลาด 404 ที่ปรากฏทั้งเว็บไซต์ ถ้าคุณเห็นข้อผิดพลาดเมื่อเข้าชมบางเพจเท่านั้น สาเหตุอาจมาจากการสะกดลิงก์ถาวรผิด หรือเพจอาจถูกลบออกในระหว่างนั้น

ถ้าเว็บไซต์แสดงหน้าหลักอย่างถูกต้อง แต่คุณเห็นข้อผิดพลาด 404 เมื่อเข้าชมโพสต์หรือเพจอื่นๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ กรณีนี้มักจะเกิดจากการที่ไฟล์ .htaccess ขาดหาย คุณควรบันทึกลิงก์ถาวรใหม่เพื่อสร้างไฟล์ .htaccess อีกครั้ง
(กลับสู่ด้านบน)

ข้อผิดพลาดจากเนื้อหาที่ปนเปกัน

ถ้าคุณเพิ่งติดตั้ง SSL ในเว็บไซต์ได้ไม่นาน และรูปภาพบางภาพไม่โหลดอย่างถูกต้อง คุณควรตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดจากเนื้อหาบนเปกันในเว็บไซต์หรือไม่ ข้อผิดพลาดเหล่านี้มักจะเกิดจากทรัพยากรที่ใช้http:// แทนที่จะเป็น https:// ใน URL

วิธีการตรวจสอบเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือผู้พัฒนาในเบราว์เซอร์ต่างๆ เพื่อยืนยันปัญหามีดังนี้ คุณกำลังหาคำเตือนข้อผิดพลาดจากเนื้อหาที่ปนเปกันในบันทึกการใช้งานคอนโซล


หากจะหาข้อผิดพลาดใน Google Chrome ให้เข้าเว็บไซต์ใน Google Chrome แล้วเลือกค้างไว้ (หรือคลิกขวา) ที่จุดใดจุดหนึ่งบนเพจนั้น จากนั้นเลือก ตรวจสอบ ในเมนูบนสุด ให้เลือก คอนโซล แล้วมองหาคำเตือนสีแดงเกี่ยวกับข้อผิดพลาดจากเนื้อหาที่ปนเปกัน

ในการแก้ไขข้อผิดพลาด คุณสามารถใช้ปลั๊กอินหรือแก้ไขไฟล์ .htaccess/web.config ก็ได้ หลังจากนั้น ให้เข้าเว็บไซต์ของคุณในโหมดเรียกดูแบบส่วนตัวเพื่อดูว่ารูปภาพโหลดถูกต้องหรือไม่


หากจะใช้เครื่องมือผู้พัฒนาใน Firefox ให้เข้าเว็บไซต์ใน Firefox แล้วเลือกค้างไว้ (หรือคลิกขวา) ที่จุดใดจุดหนึ่งบนเพจนั้น จากนั้นเลือก ตรวจสอบ (Q) ในเมนูบนสุด ให้เลือก คอนโซล แล้วมองหาคำเตือนสีแดงเกี่ยวกับข้อผิดพลาดจากเนื้อหาที่ปนเปกัน

ในการแก้ไขข้อผิดพลาด คุณสามารถใช้ปลั๊กอินหรือแก้ไขไฟล์ .htaccess/web.config ก็ได้ หลังจากนั้น ให้เข้าเว็บไซต์ของคุณในโหมดเรียกดูแบบส่วนตัวเพื่อดูว่ารูปภาพโหลดถูกต้องหรือไม่


ใน Safari คุณควรเปิดใช้งานเครื่องมือผู้พัฒนาก่อน เข้าเว็บไซต์ของคุณใน Safari และจากเมนูบนสุดในเบราว์เซอร์ ให้เลือก พัฒนา จากนั้นเลือก แสดงตัวตรวจสอบเว็บ เลือก คอนโซล แล้วมองหาคำเตือนสีแดงเกี่ยวกับข้อผิดพลาดจากเนื้อหาที่ปนเปกัน

ในการแก้ไขข้อผิดพลาด คุณสามารถใช้ปลั๊กอินหรือแก้ไขไฟล์ .htaccess/web.config ก็ได้ หลังจากนั้น ให้เข้าเว็บไซต์ของคุณในโหมดเรียกดูแบบส่วนตัวเพื่อดูว่ารูปภาพโหลดถูกต้องหรือไม่

ถ้าคุณยังเห็นข้อผิดพลาดจากเนื้อหาที่ปนเปกัน ให้ดาวน์โหลดธีมที่ใช้งานอยู่ลงคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณแล้วค้นหาไฟล์เหล่านั้นสำหรับ URL ของเว็บไซต์ คุณควรอัพเดตรายการ URL ทั้งหมดจาก http:// เป็น https:// เช่น เปลี่ยน http://coolexample.com เป็น https://coolexample.com (ใช้โดเมนจริงของคุณแทน coolexample.com) แล้วอัพโหลดไฟล์ใหม่
(กลับสู่ด้านบน)

ข้อมูลเพิ่มเติม