ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Turn 'on' the Sharing Stats Addon

Sharing stats is great when you want to let others see your email metrics. Once you turn 'on' this add-on, you'll see a Share button appear on your stats pages. You can securely share your stats with anyone using a unique URL.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. At the top of the page, click Add-ons, and click Add more.
  3. Scroll to the Stats Sharing Add-on, and turn it On.
  4. Turn 'on'
the Sharing Stats Add-on

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ