ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Turn on the "View on web" option

Occasionally, the campaign thumbnail image might not appear on your Campaigns page. In place of the thumbnail, you’ll see this image:
Thumbnail placeholder

To see the thumbnail image, you'll need to turn on the View on web option in the Campaign Tweaks Add-on.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. Click Edit on the campaign you want to use.
  Click the more stats button
 3. From the Add-ons menu, select Tweaks.
  Click Tweaks

  The View on web option is set to Hide.

  Your Campaign Tweaks

 4. To display the web link on the campaign page, select another option, such as the Top, Bottom, or Both.
 5. Click Save changes.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ