ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เกี่ยวกับโดเมน .tw

ชื่อโดเมนรหัสประเทศระดับสูงสุด (ccTLD) .tw คือส่วนขยายที่เป็นตัวแทนประเทศไต้หวัน ข้อมูลด้านล่างจะใช้กับชื่อโดเมนรหัสประเทศระดับสูงสุด (ccSLD) ต่อไปนี้ที่เราเสนอให้ในขณะนี้:

  • .com.tw - สำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์
  • .idv.tw - สำหรับบุคคลทั่วไป
  • .org.tw - สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร
  • .tw - สำหรับธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปชาวไต้หวัน

ชื่อโดเมนอาจยาวได้ถึง 63 อักขระ โดยมีความยาวน้อยที่สุดที่สามอักขระ และสามารถมีตัวอักษร (a ถึง z) ตัวเลข (0 ถึง 9) และเครื่องหมายขีด (ยกเว้นให้เป็นตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน) คุณไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มีอักขระพิเศษ เช่น & และ # ได้

คุณสมบัติ มีสินค้า
ใครที่สามารถจดทะเบียนได้ ผู้ใดก็ได้ (รายละเอียดด้านล่าง)1
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1 - 10 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1 - 10 ปี
ข้อจำกัดของการต่ออายุ รายละเอียดด้านล่าง2
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ ไม่มี
ถ่ายโอนไปยัง GoDaddy ไม่สนับสนุน
ถ่ายโอนออกไป สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง)3
การจดทะเบียนแบบส่วนตัว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนที่ได้รับการป้องกัน ไม่สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนทีละหลายรายการ สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี สนับสนุน
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ สนับสนุน
IDNs สนับสนุน
การหมดอายุ/การไถ่ถอน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
นโยบายการคืนเงิน รายละเอียดด้านล่าง4
ผู้รับจดทะเบียน TWnic

รายละเอียด

1 ข้อกำหนดในการจดทะเบียน

ทุกคนสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมน .tw, .idv.tw และ .com.tw ได้ในลักษณะใครมาก่อนจะได้รับบริการก่อน

การจดทะเบียนใหม่ทั้งหมดของโดเมน .org.tw จะถูกจำกัดไว้ให้แก่องค์กรไตหวันที่มีสิทธิ์ ข้อความต่อไปนี้จะอธิบายขั้นตอนและนโยบายที่ถูกนำมาใช้สำหรับการจดทะเบียน .org.tw

ในการจดทะเบียนชื่อโดเมน .org.tw ข้อมูงติดต่อผู้จดทะเบียนโดเมนต้องตรงตามเงื่อนไขสองข้อ:

  • รหัสประเทศในที่อยู่ของผู้จดทะเบียนจะต้องเป็น “TW”
  • ผู้ติดต่อจะต้องมีหมายเลขธุรกิจร่วมที่ไต้หวันออกให้ (“Unified Business Number)

หากผู้จดทะเบียนยังไม่ได้ยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .org.tw องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรต่างชาติจะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้ให้แก่ คณะกรรมการชื่อโดเมนตรวจสอบและอนุมัติ:

  • เอกสารที่สนับสนุนผู้ยื่นขอจดทะเบียนจากการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศ รัฐ หรือรัฐบาลกลางของตน
  • ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรที่อธิบายวัตถุประสงค์และเหตุผลสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่เกี่ยวข้อง

ข้อความอาจเขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน จะไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนหน้าของข้อความ สามารถยื่นเอกสารต่างๆ ได้ที่ cctldhelp@secureserver.net

2 ข้อจำกัดของการต่ออายุ

ชื่อโดเมน .tw ของคุณจะต่ออายุก่อนวันหมดอายุ วันที่ต่ออายุจะขึ้นอยู่กับว่าชื่อโดเมนมีการต่ออายุอัตโนมัติหรือคุณต้องต่ออายุด้วยตนเอง การต่ออายุอัตโนมัติจะพยายามต่ออายุใน 40 วันก่อนที่จะถึงวันหมดอายุของชื่อโดเมน หากการพยายามต่ออายุล้มเหลว เราจะพยายามต่ออายุอีกครั้ง 30 วันก่อนที่จะถึงวันที่หมดอายุ หากการพยายามครั้งที่สองล้มเหลว เราจะลองอีกครั้งในวันที่หมดอายุ

หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติได้และคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่หมดอายุื่ คุณจะต้องกู้ชื่อโดเมนกลับคืน อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการกู้กลับคืน โปรดดู ต่ออายุโดเมนที่หมดอายุของฉัน สำหรับขั้นตอนในการกู้กลับคืน

ตัวอย่างเช่น: ชื่อโดเมน .tw ของคุณจะหมดอายุในวันที่ 1 ตุลาคม หากชื่อโดเมนของคุณไม่ต่ออายุโดยอัตโนมัติ คุณสามารถต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่ 1 ตุลาคม สำหรับการต่ออายุอัตโนมัติ เราจะพยายามต่ออายุชื่อโดเมนในวันที่ 21 สิงหาคม, วันที่ 10 กันยายน และวันที่ 1 ตุลาคม

3 ข้อกำหนดของการถ่ายโอน

สามารถถ่ายโอนโดเมน .tw ระหว่างนายทะเบียนที่ NeuLevel แต่งตั้งเท่านั้น

4 ข้อกำหนดนโยบายการคืนเงิน

สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน โปรดไปที่หน้าเพจนโยบายการคืนเงินของ GoDaddy โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ดูในหมวดหมู่ทั้งสองต่อไปนี้:

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อตกลงการคืนเงินพิเศษ (ดูใต้ การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน)
  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ