ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เกี่ยวกับโดเมน .uk

ชื่อโดเมนรหัสประเทศระดับสูงสุด (ccTLD) .uk คือส่วนขยายที่เป็นตัวแทนสหราชอาณาจักร ข้อมูลด้านล่างจะใช้กับชื่อโดเมนระดับสอง (ccSLD) ต่อไปนี้ที่เราเสนอให้ในขณะนี้:

LAUNCHING 6/10: .uk - สำหรับทุกคน
ผู้ลงทะเบียนที่ได้ซื้อส่วนขยายโดเมนใดๆ ด้านล่างก่อนวันที่ 29 ตุลาคม 2013 จะได้สิทธิ์ในการจองและการซื้อโดเมน .uk ที่ตรงกันเป็นรายแรก .uk จะถูกเก็บไว้ให้พวกเขาจนกระทั่งปี 2019 ตราบใดก็ตามที่พวกเขารักษาโดเมนแรกเริ่มเอาไว้ แม้ว่าการค้นหาโดเมนจะแสดงว่ามี .uk ให้ โดเมนจะปฏิเสธการจดทะเบียนหากมีผู้อื่นเป็นเจ้าของ .co.uk, .org.uk, ฯลฯ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสำหรับ .uk ต้องต้องกันทุกประการ และเป็นแบบแยกตัวอักษรใหญ่เล็ก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในการจอง โปรดดู

 • .co.uk — สำหรับหน่วยงานการค้า
 • .me.uk — สำหรับบุคคลทั่วไป
 • .org.uk — สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

หมายเหตุ: หากคุณทำข้อมูลประจำตัวในการล็อกอิน Nominet ของคุณสูญหาย คุณสามารถค้นคืนข้อมูลดังกล่าวจาก Nominet ได้ โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้กับโดเมนของคุณ

ชื่อโดเมนอาจยาวได้ถึง 63 อักขระ โดยมีความยาวน้อยที่สุดที่สามอักขระ และสามารถมีตัวอักษร (a ถึง z) ตัวเลข (0 ถึง 9) และเครื่องหมายขีด (ยกเว้นให้เป็นตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน) คุณไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มีอักขระพิเศษ เช่น & และ # ได้

คุณสมบัติ มีสินค้า
ใครที่สามารถจดทะเบียนได้ รายละเอียดด้านล่าง1
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1 - 10 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1 - 10 ปี
ข้อจำกัดของการต่ออายุ รายละเอียดด้านล่าง2
ถ่ายโอนไปยัง GoDaddy สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง)3
ถ่ายโอนออกไป สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง)4
การลงทะเบียนส่วนตัว รายละเอียดด้านล่าง5
การลงทะเบียนแบบปลอดภัย ไม่สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนทีละหลายรายการ สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง)6
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง)7
IDN ไม่สนับสนุน
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียดด้านล่าง8
การหมดอายุ/การไถ่ถอน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
การยกเลิกโดเมน ดูด้านล่าง9
นโยบายการคืนเงิน ดูด้านล่าง10
รายการทะเบียน Nominet

การสนับสนุนลูกค้า

หมายเหตุ: GoDaddy มีการสนับสนุนลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ตลอดเวลาในด้านข้อสงสัย การสอบถาม และปัญหาต่าง ๆ ทีมสนับสนุนลูกค้าที่ได้รับรางวัลของเราจะจัดการกับปัญหาได้แทบทั้งหมดในระหว่างการโทรติดต่อ หากจำเป็นต้องมีการส่งเรื่องต่อไปยังระดับที่สูงขึ้น ปัญหาส่วนใหญ่จะได้รับการแก้ไขภายใน 72 ชั่วโมง ยกเว้นในบางกรณีขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของปัญหา หากคุณต้องการส่งปัญหาต่อไปยังระดบัที่สูงขึ้น โปรดแจ้งให้ทีมสนับสนุนลูกค้าของเราดำเนินการดังกล่าวในนามของคุณ

รายละเอียด

1 ข้อกำหนดในการจดทะเบียน

ทุกคนสามารถลงทะเบียนชื่อโดเมน .uk ได้ในรูปแบบใครมาก่อนมีสิทธิก่อน แต่ผู้ลงทะเบียนที่อยู่ในต่างประเทศต้องแจ้งที่อยู่ที่กำหนดให้ส่งจดหมายในสหราชอาณาจักร ที่อยู่จะต้องแสดงเป็นข้อมูลติดต่อของผู้ดูแลระบบสำหรับชื่อโดเมนของคุณ ข้อกำหนดนี้จะไม่นำไปใช้กับชื่อโดเมน .co.uk และ .org.uk

ไม่ยอมรับตู้ ปณ.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกฎการลงทะเบียนสำหรับส่วนขยายโดเมน .uk ใหม่

2 ข้อจำกัดของการต่ออายุ

ชื่อโดเมน .uk ของคุณจะต่ออายุก่อนวันหมดอายุ เราจะพยายามำการต่ออายุอัตโนมัติ 15 วันก่อนที่จะถึงวันหมดอายุของชื่อโดเมน หากความพยายามทำการต่ออายุไม่สำเร็จ เราจะพยายามทำการต่ออายุอีกครั้งใน 8 วันก่อนถึงวันที่หมดอายุของชื่อโดเมน และอีกครั้งหนึ่งในวันที่หมดอายุจริงของชื่อโดเมน

หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติได้ และคุณไม่ต่ออายุชื่อโดเมนด้วยตัวเองก่อนการพยายามเรียกเก็บเงินครั้งที่สาม จะไม่สามารถบริหารชื่อโดเมนในบัญชีของคุณได้จนกว่าจะได้รับการต่ออายุ

3 ข้อกำหนดการย้ายเข้า

กระบวนการโอนย้าย .uk จะเป็นแบบเฉพาะตัวของผู้รับจดทะเบียน Nominet

ในการเริ่มต้นการย้าย .uk คุณต้อง:

 1. ซื้อการโอนย้าย .uk ในราคา $0 บนเว็บไซต์ของเรา

  การโอนย้าย .uk จะไม่รวมการขยายฟรีหนึ่งปี เนื่องจากการโอนย้ายจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 2. ติดต่อนายทะเบียนปัจจุบันของคุณแล้วขอให้เปลี่ยนแท็ก IPS เป็น GODADDY เมื่ออัพเดตแล้ว การโอนย้ายจะเสร็จสมบูรณ์ทันที

เมื่อคุณทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งข้างบนเสร็จสิ้นแล้ว เราจะส่งอีเมลถึงอีเมลของข้อมูลติดต่ของผู้จดทะเบียน หรือถึงที่อยู่อีเมลของผู้ถือบัญชี คุณต้องทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในอีเมลเพื่อเริ่มการโอนย้าย .uk

4 ข้อกำหนดการย้ายออก

ในการโอนย้ายชื่อโดเมน .uk ไปยังนายทะเบียนรายอื่น โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราเพื่อขอการโอนย้ายแล้วให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่เรา:

 1. คำขอเฉพาะเพื่อโอนย้ายชื่อโดเมน รวมชื่อโดเมนแบบเต็มไว้ในคำของ
 2. ชื่อแท็ก IPS ของนายทะเบียนรายใหม่ของคุณ

  หมายเหตุ: Nominet จะออกแท็ก IPS ที่แยกแยะตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กให้แก่นายทะเบียนแต่ละรายที่ได้รับอนุมัติให้บริหารชื่อโดเมน .uk การโอนย้ายชื่อโดเมน .uk จะต้องมีการอัพเดทข้อมูลแท็ก IPS

 3. ข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องบัญชี (หมายชื่อผู้ใช้หรือเลขบัญชีลูกค้า และ PIN ฝ่ายสนับสนุน)

5 รายละเอียดการลงทะเบียนส่วนตัว

ในตอนนี้ การลงทะเบียนส่วนตัวสามารถใช้งานได้กับส่วนขยาย co.uk, org.uk และ me.uk ของโดเมน .uk แต่ที่อยู่ส่วนบุคคลที่แสดงในบัญชีจะเป็นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

6 ข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงบัญชี

เมื่อคุณย้ายชื่อโดเมน คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และชื่อบริษัทของผู้ลงทะเบียนได้

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องยกเลิกการลงทะเบียนส่วนตัวก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงกับบัญชี

7 ข้อกำหนดในการอัพเดตข้อมูลติดต่อ

คุณสามารถอัพเดตข้อมูลติดต่อทั้งหมดผ่านบัญชีของคุณได้โดยตรง ดูที่ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของโดเมนของฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด้วยชื่อโดเมน .uk การอัพเดทประเภทของข้อมูลติดต่อที่คุณต้องการจะทำอาจมีค่าธรรมเนียมด้วย ดูที่ หน้าเพจการโอนยายของ Nominet สำหรับข้อมูลในเรื่องความแตกต่างระหว่างฟรีกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

คำเตือน: ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบยืนยัน การขอชื่อโดเมนจะถูกกำหนดสถานะเป็น 254 (”กระบวนการตรวจสอบยืนยัน .UK”) สำหรับขั้นตอนเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบยืนยันข้อมูลติดต่อ .uk โปรดดูที่

8 ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

คุณสมบัติของเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียด
IPv4 สนับสนุน
IPv6 สนับสนุน
DNSSEC สนับสนุน
จำนวนต่ำสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 0
จำนวนสูงสุดของเนมเซิร์ฟเวอร์ 10

อนุญาตให้ใช้หนึ่งที่อยู่ IPv4 และหนึ่งที่อยู่ IPv6 ต่อโฮสต์เท่านั้น แต่สามารถกำหนดที่อยู่ IPv4 และ IPv6 เพิ่มเติมลงในโฮสต์เดียวได้

เรารองรับ DNSSEC สำหรับชื่อโดเมน .uk, .co.uk, .me.uk, และ .org.uk

ดูที่

สำหรับข้อมูลในการเปิดใช้งาน DNSSEC สำหรับชื่อโดเมน .uk, .co.uk, .me.uk และ .org.uk ของคุณ และ
สำหรับข้อมูลในฟิลด์ลายเซ็นดิจิตอลที่ต้องมี คุณสามารถกำหนดค่าเรคคอร์ด DS สุงสุดได้สิบเรคคอร์ดสำหรับชื่อโดเมนของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถติดต่อหาเราได้ที่ ukverify@godaddy.com หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมน .uk

การอัพเดตเนมเซิร์ฟเวอร์ใช้เวลาดำเนินการจนเสร็จสิ้นไม่เกิน 5 วัน

9 การยกเลิกโดเมน

ตามข้อกำหนด Nominet เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถยกเลิิกชื่อโดเมน .UK ได้ คุณควรยกเลิกโดเมน .UK ก็ต่อเมื่อคุณแน่ใจว่าคุณไม่ต้องการใช้อีกต่อไปแล้วเท่านั้น เมื่อคุณส่งคำขอแล้ว จะไม่สามารถทำการย้อนกลับได้ เมื่อทำการส่งเพื่อขอยกเลิก โดเมน .UK จะได้รับการนำออกจากรายการทะเบียนในวันที่ยกเลิก ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนถึงเที่ยงคืน ในตอนนี้ ชื่อโดเมน .UK จะพร้อมให้ทุกคนลงทะเบียนได้แล้ว หากต้องการส่งคำขอยกเลิก โปรดล็อกอินเข้าสู่บริการออนไลน์

10 นโยบายการคืนเงิน

สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน โปรดไปที่หน้าเพจ นโยบายการคืนเงินของ GoDaddy แล้วดูใต้หมวดหมู่ ทั้งสอง ต่อไปนี้:

 • ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อตกลงการคืนเงินพิเศษ (ดูใต้ การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน)
 • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

ขั้นตอนต่อไป


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ