ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Unable to sign in to WordPress

If you are unable to access your WordPress dashboard, or unable to receive a password reset email, then you may need to take additional steps to gain access. You have two options for regaining access to your WordPress account:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Reset your WordPress password
  • Update a user's email address in the WordPress database
  • Create a new WordPress admin user
  • Delete old or unused users
  • Replace a missing wp_users table

Do it yourself

To reset, change, delete, or create a user in WordPress yourself, use the table below to find the scenario that's applicable and follow those instructions.

Update WordPress Password

There are several ways to update your WordPress password. Typically you can perform this from within your WordPress dashboard. If you cannot access your WordPress dashboard then there are some alternatives as well.

To do it yourself, see 1 of these steps Difficulty
Change your WordPress password in the dashboard Easy
Reset your WordPress password Easy
Change a WordPress password with SSH Medium
Change your WordPress password with WP-CLI Hard
Change your WordPress password in the database Hard

Update email address, create or delete a user.

As an alternative to resetting the password, you can update a user's email address, so they can receive a password reset email. You can even create a new Admin user.

To do it yourself, see 1 of these steps Difficulty
Change an email address for another WordPress user Easy
Delete a WordPress user Easy
Change a WordPress email address in the database Medium
Create an admin user in the WordPress database Hard

More Info