เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ VPS รุ่น 4 วิธีใช้

ยกเลิกการบล็อกพอร์ตที่จำเป็นสำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่ 4 ของฉัน

จำเป็น: คุณจะต้องเปิดใช้งานสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์เฉพาะหรือ VPS รุ่นที่ 4 ทำงานอย่างราบรื่น พอร์ต 2224 จะเปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น เมื่อมีการจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์ หากกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์ไม่สมบูรณ์เนื่องจากพอร์ต 2224 ถูกบล็อค ให้เลิกบล็อคพอร์ตแล้วลองอีกครั้งหลังจากรอ 15 นาที

 • สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Windows ให้เลิกบล็อคพอร์ตโดยใช้ Windows Defender Firewall
 • สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Linux ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างล่างนี้เพื่อใช้ FirewallD ในการเลิกบล็อคพอร์ตบนเซิร์ฟเวอร์ หากคุณใช้ยูทิลิตีไฟร์วอลล์อื่น คุณอาจต้องเปลี่ยนโค้ดตัวอย่าง
 1. เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่าน SSH สำหรับความช่วยเหลือ ดูที่ เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของฉันด้วย SSH (เชลล์ที่ปลอดภัย)
 2. เรียกใช้คำสั่งนี้:
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2224/tcp
 3. เรียกใช้คำสั่งเหล่านี้:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  คำสั่งรายการที่สองยืนยันว่ายกเลิกการบล็อคพอร์ตแล้ว

Nydus และพอร์ต 2224

Nydus คือคู่ของแอพพลิเคชันของเอเจนต์ (nydus-ex และ nydus-ex-api) ที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งสื่อสารกับแดชบอร์ดของเซิร์ฟเวอร์ เพื่อแสดงตัววัดค่าทรัพยากรและดำเนินการกับเซิร์ฟเวอร์ตามที่คุณขอ เอเจนต์จะรอการติดต่อที่พอร์ต 2224

เนื่องจากแดชบอร์ดเซิร์ฟเวอร์และการอัพเกรดต้องใช้ Nydus การบล็อกพอร์ต 2224 หรือการลบ Nydus ออกจากเซิร์ฟเวอร์ จะหยุดการทำงานของคุณสมบัติเหล่านี้

หากจะลบคอมโพเนนต์ Nydus คุณต้องกู้คืนจากข้อมูลสำรองที่บันทึกไว้ก่อนจะลบคอมโพเนนต์ออก หากคุณไม่มีไฟล์สำรองข้อมูลดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม