ช่วยเหลือ

เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ VPS รุ่น 4 ช่วยเหลือ

Unblock ports required for my Generation 4 server

Required: You need to enable admin access to follow these steps.

For smooth operation of your Generation 4 server, you need to unblock ports 2223 and 2224 as described here. If server events are "stuck" because the necessary ports were blocked, follow these steps and try again after 15 minutes.

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้จะอธิบายวิธียกเลิกการบล็อกพอร์ทหากคุณกำลังใช้ FirewallOD ซึ่งเป็นยูทิลิตีไฟร์วอลล์ทั่วไปที่มาพร้อมกับ CentOS 7 หากคุณใช้ยูทิลิตีไฟร์วอลล์อื่น คุณอาจต้องเปลี่ยนโค้ดตัวอย่าง

 1. เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่าน SSH สำหรับความช่วยเหลือ ดูที่ เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณหรือบัญชีโฮสติ้งแบบใช้ร่วมกันด้วย SSH
 2. เรียกใช้คำสั่งนี้:
  sudo firewall-cmd --permanent --add-port=2223-2224/tcp
 3. Run these commands:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  The second of these two commands verifies that the ports are unblocked.

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ