ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Understanding album privacy settings

You can send images from your GoDaddy Photo Album account directly to your blog using the Blog Image feature. However, access to the image may be limited depending on the privacy level you set for the gallery in which the image is stored. There are three privacy levels for GoDaddy Photo Album Galleries:

Public

This setting makes the gallery available for public view. We suggest that you use a Public gallery to store any photograph you want to share.

Private

This setting makes the gallery private so only you, the owner, can view it when logged into the website. You can blog photos from galleries that you have marked as Private. However, no one apart from the GoDaddy Photo Album owner can click the image and view it; all other visitors instead see an error displayed.

Password Protected

This setting makes the gallery accessible only to visitors who enter the correct password. You can blog photos from galleries that you have marked as Password Protected. However, when people click a Password Protected photo displayed on your blog, they're not able to access it without knowing the password.

Note: If you blog a picture stored in a Public gallery and later change the gallery to Private or Password Protected, you must manually remove the image from your blog, since the blog software has no way of knowing that you have changed the gallery status.

For assistance sending photo blog entries to your blog, see Blogging Photos.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ