ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Understanding business apps from Microsoft

Business apps are a part of Microsoft's Business Premium offerings. These apps are designed to increase productivity and enhance communication.

Note: You must have a Business Premium account to access business apps. Learn more about GoDaddy Office 365 plans.

To access your available Microsoft apps, follow these steps:

  1. Sign in to Office.com
  2. Select the app you wish to work with.
    Office 365 Business Apps

Microsoft Invoicing
Microsoft Invoicing is an easy to use online and mobile app for creating and sending professional looking PDF invoices to customers. With Microsoft Invoicing, you can get paid faster by seamlessly creating, editing, sending invoices, and accepting payments while on the go. You can add or edit customers and itemized lists from your phone, mark invoices as paid when you receive payment and view monthly and yearly sales. You can also synchronize your customers, products and invoices with QuickBooks online. Learn more about using Microsoft Invoicing.

Note: Microsoft Invoicing will be retired on February 8, 2020.

Microsoft Bookings
Microsoft Bookings is an online and mobile app for small businesses who provide services to customers on an appointment basis. Examples of businesses include hair salons, dental offices, spas, law firms, financial services providers, consultants, and auto shops. Learn more about using Microsoft Bookings.

Outlook Customer Manager
Outlook Customer Manager helps small businesses track and grow relationships with customers. It adds functionality to Outlook to show customer communication history, surface important tasks and reminders, and track deal activities in one place to enable teams to stay on top of customer relationships. Because Outlook Customer Manager is built into Outlook, there's no need to install or learn new software, and Outlook Customer Manager can rely on data in emails, calendar, Skype for Business, and the Office Graph. Learn more about Outlook Customer Manager.

Note: Outlook Customer Manager will be retired on June 30, 2020.

MileIQ
MileIQ automatically records your drives to make it easy for you to log every deductible or reimbursable mile. Once drives are recorded, you can use the mobile app and web dashboard to view, classify, edit and report them. Learn more about using MileIQ.

Shifts
Available through Microsoft Teams, Shifts is a cloud-based platform designed for employees whose job requires them to be on their feet or on the go, such as: baristas, hair stylists, waiters, bus drivers, etc. Shifts helps business owners create and manage work shifts, clock-in/clock-out, share files and communicate important information to members of their team. Learn more about using Shifts.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ