ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Understanding domain setup error messages

When attempting to set up a Search Engine Visibility account, you may encounter errors. Use this table to diagnose the problem and see how to fix it.
error message

Domain setup errors
The message you see What to do
We can't validate this site because it appears the site has not been published or has no content. It looks like you haven't yet published your website — or the page is empty. Double check the page and publish your page.
We could not find this domain on your account. Double check the domain you're using (e.g. greatsite.com). It may be owned by someone else or you don't have this particular`godaddysites.com` domain in your account.
Your site's domain is masking another URL, which can hurt your search engine ranking. You trying to set up a domain with a 'masked' domain. Set up the masked domain instead.
We can't validate this site, because it doesn't have hosting associated with it Your site is may not be associated with an active domain. See Unpark (activate) my domain.
Your site is on a temporary domain, which doesn't work with SEO. The domain you are trying to use is a temporary domain for Managed WordPress sites (`myftpupload.com`). See Why use a temporary domain name with Managed WordPress?.
We cannot setup an account for this domain because one already exists. The domain is already associated with another SEV account you have. Log into the already set up account — or decide if you should can cancel that account so you can use the new one.
Search Engine Visibility is blocked from reaching this site. When attempting to access their site, it is sending back a 401, 402, or 403 status code to our requests. To troubleshoot the issue, see Common Web Page Errors.
This site is currently unavailable. When attempting to access their site, it sent back a 404 or > = 500 status code. To troubleshoot the issue, see Common Web Page Errors.
Your site is currently not reachable. When attempting to access your site, your site sent back some other failure response. Check that your Domain Name Server (DNS) is set up correctly.
We are having trouble reaching this site, please call support if this continues. When attempting to access your site, your site sent back some other failure response. Check that your Domain Name Server (DNS) is set up correctly.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ