ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

การทำความเข้าใจธุรกรรมการชำระเงินการประมูลของ GoDaddy

เมื่อผู้ซื้อชนะชื่อโดเมน GoDaddy Auctions®จะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการชำระเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ซื้อจะชนะชื่อโดเมนโดยการเสนอราคาสูงสุดการยื่นข้อเสนอที่ผู้ขายยอมรับหรือการซื้อรายการ“ ซื้อเดี๋ยวนี้” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทรายการประกาศขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประเภทรายการสำหรับการประมูล GoDaddy .

หมายเหตุ: ข้อมูลในบทความนี้จะไม่ใช้กับการประมูลชื่อโดเมนที่กำลังจะหมดอายุ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การชนะการประมูลโดเมนที่กำลังจะหมดอายุ .

ธุรกรรมการชำระเงินขึ้นอยู่กับราคาขายของชื่อโดเมนและ บริษัท (นายทะเบียน) ที่จดทะเบียนชื่อโดเมนอยู่ หากชื่อโดเมนขายได้ในราคาต่ำกว่า $ 5,000 เราจะดำเนินการธุรกรรมภายในผ่าน Transaction Assurance เราประมวลผลชื่อโดเมนที่ขายในราคา $ 5,000 ขึ้นไปผ่าน Escrow.com ซึ่งเป็นบริการเอสโครว์ที่หักค่าธรรมเนียมการดำเนินการออกจากเงินของผู้ขาย

 • การรับประกันธุรกรรม - ผู้ซื้อชำระเงินสำหรับชื่อโดเมนที่การประมูลของ GoDaddy จากนั้นการรับประกันธุรกรรมจะยืนยันเงินทุนภายในห้าวัน ผู้ขายสามารถติดต่อการประมูลของ GoDaddy ได้ที่ (480) 505-8892 เพื่อตรวจสอบว่าผู้ซื้อชำระเงินแล้ว

  หลังจากการตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ถึงเวลาย้ายชื่อโดเมนผ่านการเปลี่ยนบัญชี (จากบัญชี GoDaddy หนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง) หรือการโอนย้ายชื่อโดเมน (ระหว่างบัญชีที่ผู้รับจดทะเบียนรายอื่น) ดูตารางต่อไปนี้สำหรับรายละเอียด:

  การเปลี่ยนแปลงบัญชี
  (GoDaddy ถึง GoDaddy)
  การโอนย้าย
  (ระหว่างผู้รับจดทะเบียนที่แตกต่างกัน)
  เราจะพยายามเปลี่ยนแปลงบัญชีในนามของผู้ขาย หากเราไม่สามารถดำเนินการย้ายได้ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการย้าย หลังจากการเปลี่ยนแปลงบัญชีเราจะเริ่มการชำระเงินให้กับผู้ขาย ผู้ซื้อจะต้องเริ่มต้นการย้ายชื่อโดเมน เราระงับเงินทุนของผู้ซื้อเป็นเวลา 20 วันก่อนที่จะปล่อยให้ผู้ขาย หากการโอนไม่เกิดขึ้นผู้ซื้อมีเวลา 15 วันนับจากวันที่ขายในการยื่นข้อโต้แย้ง หากไม่มีการเปิดข้อโต้แย้งใด ๆ ในวันที่ 20 หลังจากการซื้อเราจะปิดธุรกรรมและส่งเงินที่ได้รับสุทธิไปให้ผู้ขาย หากมีข้อโต้แย้งเราจะระงับเงินไว้ในขณะที่ตรวจสอบ
 • Escrow.com - ผู้ซื้อทำธุรกรรม $ 0 ในการประมูลของ GoDaddy ให้เสร็จสมบูรณ์จากนั้น Escrow.com จะส่งอีเมลพร้อมคำแนะนำถึงผู้ซื้อและผู้ขาย หลังจากที่ผู้ซื้อชำระเงินแล้ว Escrow.com จะยืนยันและเก็บเงินไว้ในบัญชีที่ไม่มีดอกเบี้ย กรอบเวลาการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน หลังจากการตรวจสอบยืนยันสถานะบัญชีจะแสดงเป็น เงินของผู้ซื้อที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยโดย Escrow.com

  ถัดไปผู้ซื้อติดต่อผู้ขาย ผู้ขายจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงบัญชี (จากบัญชี GoDaddy หนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง) หรือผู้ซื้อเริ่มต้นการโอนย้ายชื่อโดเมน (ระหว่างบัญชีที่ผู้รับจดทะเบียนรายอื่น) หากผู้ซื้อไม่ได้รับชื่อโดเมนผู้ซื้อสามารถยื่นข้อโต้แย้งได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับชื่อโดเมนแล้วผู้ซื้อจะแจ้ง Escrow.com จากนั้น Escrow.com จะหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการและปล่อยเงินทุนให้กับผู้ขาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อต่อไปนี้: