ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Understanding Linux with cPanel hosting

Linux hosting, the most popular web hosting platform, offers features commonly used by web designers. cPanel, a hosting control panel, uses a graphical interface to access most of those features. To get your website up and running, set up your Linux hosting with cPanel account.

Basic steps to use Linux hosting

  • Use a FTP client to upload your files. Your hosting account uses public_html as the root directory for your primary domain.
  • If you don't have a website yet, install a Content Management System (CMS), such as WordPress, to build your website and manage its content.
  • After you have a website up and running, set up backups so you don't have to worry about losing your content. GoDaddy can back up your website for you or you can set up your own backups.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ