ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ ช่วยเหลือ

Understanding my store's Marketplaces feature

The GoCentral Online Store's Marketplaces feature lets you sell your products across multiple online markets, such as Amazon, eBay, Etsy, Jet.com and Walmart.com. Once you set up your marketplaces, also called channels, they're synced to reflect any changes you make in Online Store.

Note: This feature is only available to U.S. customers.
markeplace choices

Marketplaces overview

Watch this 2:23 minute video for features overview

Basic steps to use marketplaces

  • Add each marketplace channel where you'll sell Online Store products.
  • Build a master list of all Online Store products you'll want to list on marketplace channels. (You only do this once.)
  • Use the master list to generate product lists for each of your channels.
  • Sync all your channels with Online Store and verify your inventory.

Advantages of multiple marketplace channels


Markeplace data dashboard
  • Multiple channels boost visibility for your Online Store's products
  • Channel listings update automatically when you change your Online Store product details
  • Detailed templates help you build product lists to meet each channel's listing requirements
  • Track channel sales by units, dollar amount, best-selling products and other metrics
Overview of Online Store's available marketplace channels
Name Summary Key sales categories Seller requirements
Amazon Largest U.S. marketplace, 95 million prime users Health & beauty, apparel, electronics, home goods, books & media Selling account ($39.99/mo) + 15% per sale
eBay Largest global marketplace, 160 million buyers globally Home goods, sporting goods, toys, collectibles & vintage, fashion, motors Selling account free + insertion fees + 10% per sale + payment processing
Etsy Fast-growing handmade & craft marketplace, 33 million buyers in U.S. Jewelry, home & living, wedding & party, art & collectibles, craft supplies & tools Selling account free + $0.20 per listing + 5% per sale + payment processing
Walmart Largest U.S. retailer, fastest-growing online marketplace Home goods, apparel, electronics, health & beauty •Walmart approval (larger sellers only)
•Selling account free + 15% per sale
Jet Growing U.S. marketplace of 'curated brands for the urban customer' Pantry & household, home, beauty, fashion •Jet approval
•Selling account free + 6-15% per sale
*Fees may change. Check each marketplace directly for details.

More info

  • Learn more about Marketplaces stats, listings and custom fields in this 5:32 minute video.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ