ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Understanding the different suppression reasons

Your suppressed list contains all of the contacts that are no longer in your active subscribers. There are three main categories of suppressed contacts; Suppressed, Bounced, and Other.

You can toggle any of the yellow suppression types, to look at just those contacts. Click on any yellow type and it will turn green, to show you that the filter for that type is active. You can combine filters to look at combinations of types, at once. Click the type again to turn off that filter.

Suppressed

Suppressed category
Suppressed type More info...
Unusubscribed These contacts clicked the unsubscribe link in one of your mailings.
By me These contacts were manually suppressed by you, in your account.
Unconfirmed These contacts have subscribed through a double opt-in signup form and haven't yet clicked the confirmation link in the email that was sent to them. Once they click the confirmation link, the contact will automatically move to the right list in your active subscribers.
Marked as spam These contacts have clicked the spam button in their inbox for one of your mailings.

Bounced

Bounced category
Bounced type More info...
Hard bounce These are contacts that are completely undeliverable. This is most likely because the address doesn't exist.
Soft bounce These are contacts that are undeliverable at the time of sending, but the issue may clear itself up, or change. This is often due to full mailboxes, or domains temporarily down. All soft bounces are retried, automatically, so they may only be suppressed for a short time.
General bounce This is the miscellaneous category of undeliverable addresses. Common reasons are firewalls on the contact's server that stops incoming email from outside the network. This is common in the case of corporations that do not receive email from unknown sources. All general bounces are retried, automatically, so they may only be suppressed for a short time.
Still trying This means that a particular mailing could not yet be delivered, but that the server is still trying, and hasn't gotten a definitive response. This bounce type is temporary.

Other

Other category
Other type More info...
Mail block These contacts filtered out a recent campaign. Often, something in your content, like a specific link, triggers the mail block. If you see a large group of contacts of this type with the same domain, just reach out to us and we’ll help you take a closer look.
Auto reply These email addresses returned an automated email to us. This is typically only for expired contacts, that have a response set up. Normal Out of office replies are actually an email reply and are sent directly to your reply-to address on the mailing, so those won't typically show up here.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ