ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy Email Marketing วิธีใช้

Understanding the different suppression reasons

Your suppressed list contains all of the contacts that are no longer in your active subscribers: Suppressed and Bounced.

Toggle any of the yellow suppression types, to look at just those contacts. Click on any yellow type and it will turn green, to show you that the filter for that type is active. Combine filters to look at combinations of types, at once. Click the type again to turn off that filter.

It's a good idea to keep these lists of suppressed and bounced subscribers. Since you aren't sending marketing emails to them, they don't count against your email marketing sends per month. And just as important as knowing who wants to receive your emails is knowing who has purposefully opted out so you can be careful not to email them again.

Suppressed

  • Unusubscribed: These contacts clicked the unsubscribe link in one of your mailings.
  • By me: These contacts were manually suppressed by you, in your account.
  • Unconfirmed: These contacts have subscribed through a double opt-in signup form and haven't yet clicked the confirmation link in the email that was sent to them. Once they click the confirmation link, the contact will automatically move to the right list in your active subscribers.
  • Marked as spam: These contacts have clicked the spam button in their inbox for one of your mailings.

Bounced

  • Hard bounce: These are contacts that are completely undeliverable. This is most likely because the address doesn't exist.
  • Soft bounce: These are contacts that are undeliverable at the time of sending, but the issue may clear itself up, or change. This is often due to full mailboxes, or domains temporarily down. All soft bounces are retried, automatically, so they may only be suppressed for a short time.
  • General bounce: This is the miscellaneous category of undeliverable addresses. Common reasons are firewalls on the contact's server that stops incoming email from outside the network. This is common in the case of corporations that do not receive email from unknown sources. All general bounces are retried, automatically, so they may only be suppressed for a short time.
  • Still trying: This means that a particular mailing could not yet be delivered, but that the server is still trying, and hasn't gotten a definitive response. This bounce type is temporary.

Next step

More info