ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

นโยบายระงับข้อพิพาทสากลเกี่ยวกับชื่อโดเมน (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy) คืออะไร

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) มีนโยบายระงับข้อพิพาทสากลเกี่ยวกับชื่อโดเมน (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy หรือ UDRP) ซึ่งระบุถึงวิธีการแก้ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของชื่อโดเมน ตามนโยบาย UDRP คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนชื่อโดเมนได้โดยปฏิบัติตามนโยบายระงับข้อพิพาทสากลเกี่ยวกับชื่อโดเมนของ ICANN

นโยบาย UDRP จะไม่ใช้กับโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) เว้นแต่ในบางกรณีซึ่งเป็นส่วนน้อย เมื่อผู้ดูแลระบบในพื้นที่นั้นๆ ตัดสินใจที่จะนำนโยบายนี้มาใช้


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ