ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Uninstall an SSL certificate from my GoDaddy hosting

If you have an SSL certificate hosted on your GoDaddy hosting or Websites + Marketing account, and you need to change the domain name, you will need to uninstall your SSL certificate before you can change the domain name.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. For SSL Certificates, select Manage All.
  3. Select the certificate you want to uninstall.
  4. Select Rekey & Manage.
  5. Select Change the site that your certificate protects to expand the area.
  6. Select Uninstall from hosting account, and then select Save.
  7. Select if you want domain ownership instructions sent.
  8. Select Submit All Saved Changes.

Please allow 24 to 72 hours for your certificate to uninstall.

Next step

Now you’re ready to change the domain name. How you change the domain name depends on the type of account you have:

Account type Next Step
Websites + Marketing Connect my site to a domain
Web & Classic Hosting Change my primary domain name in Web & Classic Hosting
cPanel (Linux) Hosting Change the domain in my Linux Hosting account
Plesk (Windows) Hosting Change a domain in my Plesk hosting account

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ