ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Uninstalling Hosting Quick-Install Applications

If you're no longer using an application, we recommend uninstalling it. This not only frees up space on your hosting account, it also makes your account less susceptible to malware and other security compromises.

To Uninstall an Application From Your Hosting Account

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.

Click one of the following, based on the type of hosting you have. You can tell this by the second word in your hosting's description beneath your hosting account's domain name, e.g. Deluxe Web correlates to Web/Classic (Hosting Control Panel).

Linux (cPanel)

 1. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 2. In the Software/Services section, click Installatron Application Installer.
 3. Select the application you want to uninstall, and then click Uninstall.
 4. Click Uninstall.

Windows (Plesk)

 1. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 2. Go to the Applications tab.
 3. Click Manage Installed Applications.
 4. Next to the application you want to remove, click Remove.
 5. Click Yes.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ