ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Uninstalling Hosting Quick-Install Applications

If you're no longer using an application, we recommend uninstalling it. This not only frees up space on your hosting account, it also makes your account less susceptible to malware and other security compromises.

To Uninstall an Application From Your Hosting Account

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.

Click one of the following, based on the type of hosting you have. You can tell this by the second word in your hosting's description beneath your hosting account's domain name, e.g. Deluxe Web correlates to Web/Classic (Hosting Control Panel).

Web/Classic (Hosting Control Panel)

 1. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 2. In the Popular Apps panel of the Hosting Control Panel, click Show All.
 3. From the My Management section, click Manage My Applications.
 4. Next to the application you want to uninstall, click View and manage details or Update now.
 5. Click Uninstall Application.
 6. Select the options to delete the files or database associated with the application.
 7. From the Please tell us why you're uninstalling menu, select a reason.
 8. Type OK in the Please enter "OK" to verify... field.

The selected application will be removed from your hosting account. You will receive an email once the uninstall is complete.

Linux (cPanel)

 1. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 2. In the Software/Services section, click Installatron Application Installer.
 3. Select the application you want to uninstall, and then click Uninstall.
 4. Click Uninstall.

Windows (Plesk)

 1. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 2. Go to the Applications tab.
 3. Click Manage Installed Applications.
 4. Next to the application you want to remove, click Remove.
 5. Click Yes.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ