ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

ปลดล็อคโดเมนของฉันเพื่อโอนย้าย

ปลดล็อคโดเมนของคุณเพื่อเตรียมย้ายไปยังนายทะเบียนใหม่ โดเมนจะไม่สามารถย้ายไปนายทะเบียนอื่นได้ หากอยู่ในระยะ 60 วันนับจากวันจดทะเบียนหรือวันย้ายครั้งก่อน หรือหากลูกค้าเลือกที่จะล็อคการย้ายโดเมนเป็นเวลา 60 วันหลังจากที่ เปลี่ยนผู้จดทะเบียน

  1. เข้าสู่ระบบ ศูนย์ควบคุมโดเมน GoDaddy (ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบหรือไม่ ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
  2. กาเครื่องหมายหน้าโดเมนที่คุณจะปลดล็อค หรือคลิกไอคอนเครื่องหมายถูก แล้ว เลือกทั้งหมด
  3. เลือก การตั้งค่า > ปลดล็อคโดเมน
  4. กาเครื่องหมายในช่อง ตกลง ฉันยินยอมให้ปลดล็อคโดเมนที่เลือก จากนั้นเลือก ดำเนินการต่อ

    หมายเหตุ: หากคุณมี Ownership Protection บนโดเมน คุณจะต้องยืนยันตัวตน เราจะส่งรหัสยืนยันไปให้ทาง SMS หรือแอปตัวรับรองความถูกต้องหากคุณเปิดใช้งาน การตรวจสอบความถูกต้องสองขั้นตอน (2SV) ในบัญชีของคุณนานกว่า 72 ชั่วโมง หรือเลือก ส่งรหัสผ่าน เพื่อให้ส่ง รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว ไปยังที่อยู่อีเมลผู้จดทะเบียนของคุณ

คุณจะเห็นข้อความยืนยันว่าสำเร็จแล้วเมื่อระบบยอมรับการเปลี่ยนแปลงของคุณ เราขอเวลาไม่เกิน 90 นาทีในการดำเนินการปลดล็อค

ขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ