โดเมน วิธีใช้

ปลดล็อคหรือล็อคโดเมนของฉัน

ปลดล็อคโดเมนของคุณเพื่อเตรียมย้ายไปยังนายทะเบียนใหม่ โดเมนจะไม่สามารถย้ายไปยังนายทะเบียนอื่นได้ หากอยู่ในระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่จดทะเบียนหรือวันที่ย้ายครั้งก่อน หรือหากโดเมนอยู่ในระหว่างการล็อคการย้ายเป็นเวลา 60 วันหลังจากที่เปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียน

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการของโดเมน GoDaddy ของคุณ (หากต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบ ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือกช่องกาหลายตัวเลือกถัดจากโดเมนที่คุณกำลังจะอัพเดต หรือเลือกช่องกาหลายตัวเลือกถัดจากชื่อโดเมน แล้วจากนั้น เลือกเลือกทั้งหมด
  ภาพหน้าจอของโดเมนที่เลือกไว้หลายรายการ
 3. เลือก “ล็อค” จากเมนูการดำเนินการ
  • คุณอาจต้องเลือกเมนู “เพิ่มเติม” และเลื่อนลงจึงจะเห็น “ล็อค” ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอของคุณ
 4. ปลดล็อคโดเมนของคุณโดยเลือก “ปิดการล็อค” ล็อคโดเมนของคุณโดยเลือก “เปิดการล็อค
 5. ตรวจสอบโดเมนที่กำลังอัพเดตและเลือก “ดำเนินการต่อ
  • หากโดเมนของคุณมี การปกป้องโดเมน คุณจะต้องยืนยันตัวตนของคุณ หากคุณเปิดใช้งานการตรวจสอบยืนยันตัวตนแบบ สองขั้นตอน (2SV) เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงให้ป้อนรหัสที่เราส่งให้ทาง SMS หรือป้อนรหัสจากแอปตัวรับรองความถูกต้องของคุณ หรือป้อน รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวที่ เราส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ลงทะเบียนของคุณ

คุณจะเห็นข้อความยืนยันว่า “สำเร็จ” ที่จะบอกให้คุณทราบว่าโดเมนของคุณได้รับการอัพเดตแล้ว

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

 • เมื่อปลดล็อคแล้ว โดเมนของคุณก็สามารถย้ายไปยังนายทะเบียนอื่นได้

ข้อมูลเพิ่มเติม