ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Unlocking Your Parallels Plesk Panel Account on a Windows Server

Note: The following information only applies to Parallels Plesk Panel version 10.x and below.

Following a number of unsuccessful login attempts, Parallels Plesk Panel locks your user account for fifteen minutes. After fifteen minutes you can try to log in to your account again. However, you can also unlock your Parallels Plesk Panel account manually by running a MySQL command.

To Manually Unlock Your Plesk Account on a Windows Server

  1. Connect to your server via RDC.
  2. From the Start menu, select Run.
  3. In the Open field, type cmd, and then click OK.
  4. Run the following command:
    C:\SWSoft\Plesk\MySQL\bin\mysql -uadmin -p -P8306 -e "delete from psa.lockout where 1=1"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ