ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Unsubscribe requests are handled automatically

GoDaddy Email Marketing takes care of unsubscribes for you, automatically! But, sometimes people write to you instead of clicking the Unsubscribe button in your email. In that case, you are responsible for suppressing those contacts, out of your Subscribers list. But don't worry, GoDaddy Email Marketing makes that a snap!

Related Topics:

How Do People Unsubscribe from Emails
Can I Block Someone without Them Unsubscribing?
Using the Display Names Feature to Give Unsubscribers List Options


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ