ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Unsubscribing from emails

Are you are receiving emails from a GoDaddy Email Marketing user, and you don't want to get them anymore? If you ever wish to remove yourself from a list, just click on the Unsubscribe button at the bottom of any email that you have received. It doesn't matter if it's the latest email you've received, or if it's an email from months ago -- clicking on that button will automatically remove you from their list, immediately.

the unsubscribe button at the bottom of a GoDaddy Email Marketing email

Sometimes, you can find that button at the top of the email, instead of the bottom, but it'll look just the same!

And, if you're using Gmail to receive your emails, you can use a special link, right in the header of the email, that looks like this:

the unsubscribe link in the header of Gmail emails

If you're having trouble finding that unsubscribe button, or if you are continuing to receive emails, after you've unsubscribed - just call our award-winning support team 24/7 at (480) 463-8836! We'll get everything straightened out!


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ