ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Unsupported Linux distributions (Shellshock)

There are some versions of Linux that no longer receive support or patches from their providers. This includes the ability to patch bash, and therefore protect your server against major vulnerabilities, such as Shellshock.

If your server uses one of the following versions of Linux, you need to immediately move your server to a supported operating system.

Find your version of Linux

 1. Connect to your server via SSH
 2. Run one of the following commands, based on its operating system:
  OS Command
  Ubuntu
  lsb_release -a
  Fedora, CentOS, Red Hat
  cat /etc/redhat-release

Your operating system's version displays.

I'm using an old Linux version. What now?

If you are using one of these unsupported versions of Linux, you can:

 • Purchase a new VPS or dedicated server. This will put you on our newest server platform, provide a choice of supported operating systems, as well provide current server technology and hardware.

  You will be responsible for migrating your content to a new server. You can either do this yourself or use our but we do offer content migration services.
 • Rebuild your server with a new operating system. This will result in all data being removed from the server.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ