ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Unsupported operating systems (GLIBC DNS vulnerability)

There are some versions of Linux that no longer receive support or patches from their providers. This includes the ability to patch glibc, and therefore protect your server against major vulnerabilities.

If your server uses one of the following versions of Linux, you need to immediately move your server to a supported operating system.

Find your version of Linux

 1. Connect to your server via SSH.
 2. Based on your OS, run one of the following commands:
  OS Run this...
  Ubuntu lsb_release -a
  Fedora, CentOS, Red Hat cat /etc/redhat-release

Your operating system displays.

I'm using an unsupported distribution. Now what?

If you are using one of these unsupported versions of Linux, you can either:

 • Purchase a new server. This will put you on our newest server platform, provide a choice of supported operating systems, as well provide current server technology and hardware.

  You will be responsible for migrating your content to a new server. You can either do this yourself or use our content migration services.
 • Rebuild your server with a new operating system. This will remove all data from the server.

Next step

 • After deciding how you want to proceed with upgrading your server's operating system, see GLIBC DNS Vulnerability

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ