ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Unzip files in cPanel hosting

If you have a compressed file, you can extract it after uploading it to your cPanel hosting account. You can extract .tar, .gz, and .zip files to Linux.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your My Products page, click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. From the Tools section, click File Manager.
 5. Navigate to the directory in which the file to be unarchived is stored, and then select it.

  Note: You can only extract one file at a time and it cannot exceed 20MB.

 6. Click the Extract icon in the action bar.
  • Extract to — Uses the default destination and lets you enter the name of a new or existing destination folder. To navigate to an existing directory, you can click Browse and select the folder into which you want to extract the selected file.
  • Overwrite existing file — Overwrites any files or directories with the same name within the selected destination directory.
 7. Click OK.

Your file is extracted in the selected destination directory. All files and directories are now uncompressed.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ