ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Update a Facebook business page

With a Website Builder Business Plus plan, you can update an existing Facebook business page to match your Website Builder design theme and business information. This does not affect your Facebook personal page — only your Facebook business page. You must have a Facebook account to use this feature.

 1. Log in to your Website Builder Business Plus account.
 2. In the Dashboard tab, find the Social section in the right-hand column and click Connect or Create.
  In the Social section, click Connect or Create
 3. At the bottom of the Preview Mode's Social tab, click Manage beneath the Facebook page preview.
  In the Social tab, click Connect Now
 4. Click Connect to Facebook, enter your information and click Log In.
  Log into Facebook
 5. Click Okay when asked if you want GoDaddy Social to manage your pages. This enables matching of your website page and Facebook pages.
 6. Choose a selection from the Update Existing Page menu, and click Next.
  Choose an existing page and click Next
 7. Update Your Facebook Page imports your Cover/Profile photos from your Website Builder account, along with your phone number and website address. Complete the other onscreen fields as appropriate.
  Update your Facebook page
 8. To replace your Profile or Cover photo, click its Remove button and then Upload Photo.
 9. Navigate to an image, select it, position the image cropper as needed, and click Crop and Save.
  Click Crop and Save
 10. Once the preview of the new photo appears, click Update Page.
  Click Update Page

  Note: If you decide that you want to update another page instead, click Back and return to Step 6.

 11. After your Facebook business page is created or updated:
  • Click Visit Facebook Page to see the results.
   Check out your updated Facebook page
  • Or click Done if you want to return to the Preview Mode's Social tab.

Next Steps

More Info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ