GoDaddy วิธีใช้

อัพเดตธีมใน WordPress

Update your WordPress theme to its latest version to ensure that it's compatible with new WordPress releases and to make your site more secure.

คำเตือน: คุณควรสำรองข้อมูลเว็บไซต์ ก่อนอัพเดตเสมอ

หมายเหตุ: หากคุณมีธีมที่กำหนดเองหรือแบบพรีเมียมซึ่งไม่สามารถอัพเดตจากแดชบอร์ด WordPress ได้ ให้ลองอัพเดตธีมด้วย FTP

  1. ลงชื่อเข้าใช้ WordPress
  2. ในเมนูซ้ายมือ ให้เลือกแดชบอร์ด แล้วจากนั้นเลือกอัพเดต
  3. เลื่อนลงไปที่หัวข้อ ธีม
  4. เลือกกาเครื่องหมายสำหรับธีมที่คุณต้องการอัพเดตแล้วเลือก อัพเดตธีม

After you see a message that all updates have been completed, you have successfully updated your WordPress theme.

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม