ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Update a WordPress plugin

Regularly updating your WordPress plugins is a necessaary part of for keeping your site up and running, as well as secure. You have two options when updating plugins:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Update any number of installed plugins to the most recent version of the plugin(s) using the WordPress Dashboard.
    • You must specify which plugins to update.
  • Manually update one plugin.
    • Example: A new version of a custom pluginw, which you provide to us.

Update plugin


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Update a plugin in WordPress Basic
Update a WordPress plugin with FTP Medium

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ