ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Update, activate or reset WordPress permalinks

WordPress permalinks are the permanent URLs for your posts and pages. Using custom permalinks can improve search engine optimization (SEO) and make your website's URL more attractive for searches. Broken permalinks can also cause 404 'Page not found' errors on your WordPress site. You have two options for updating, activating, or resetting permalinks, or addressing a permalink related error:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Modify WordPress permalinks to any of the predefined styles, or a custom style.
  • Diagnose and attempt to fix any permalinks related errors.
    • If necessary, create the necessary configuration file.

To Do It Yourself

To update, activate or reset WordPress permalinks yourself, use one of the sets of instructions provided in the tables below.

Update Permalinks

To do it yourself, see 1 of these steps Difficulty
Update WordPress permalinks Basic
Update WordPress permalinks in the database Medium

Activate Permalinks

To do it yourself, see Difficulty
Activate WordPress permalinks with FTP Medium

Reset Permalinks

To do it yourself, see 1 of these steps Difficulty
Reset permalinks in WordPress Basic
Reset WordPress permalinks in the database Medium

More info