ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Update login details for a WP Premium Support site

If you changed the FTP or WordPress login information for a site, or changed the hosting account for a site using WP Premium Support, you can let our developers know by using the product dashboard.

  1. Log in to your GoDaddy account and open the WP Premium Support dashboard (Need help opening your product?)
  2. Select your site from the drop-down menu
  3. Click the Settings button next to the site drop-down
  4. Click Edit in the General, FTP or WordPress sections
  5. Select the new hosting account, or enter the new login details
  6. Click Save

    Note: If you receive an error message then you may need to find your FTP settings or reset your WordPress password.

The WP Premium Support Developers can now access your site to complete any of your service requests.

More Info:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ