ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Update my domain's IP Address for forwarding


When you set up domain name forwarding, we can automatically update the domain name's IP address to use our forwarding IP address. If the automatic update doesn't occur, you must update the address manually so our domain name forwarding services work correctly.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

 1. Go to the DNS Management page.
 2. At the bottom of the Records section, click Add and select A from the drop-down list.
 3. Complete the other fields:
  • Host Name - Enter the host name the A record links to. Type @ to point the record directly to your domain name, including the www.
  • Points to IP Address - Enter 50.63.202.1.
  • TTL - Select how long the server should cache the information.
 4. Click Save.

To update your domain's IP Address for forwarding for domains registered at another company

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the top menu, click the DNS tab, and select Manage Zones:
 7. Manage All

 8. Enter the domain name you want to use and click Search.
 9. At the bottom of the Records section, click Add and select A from the drop-down list.
 10. Complete the other fields:
  • Host Name - Enter the host name the A record links to. Type @ to point the record directly to your domain name, including the www.
  • Points to IP Address - Enter 50.63.202.1.
  • TTL - Select how long the server should cache the information.
 11. Click Save.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ