ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Update my GoDaddy account profile

To help us keep in touch with you, here's how to keep your billing and contact info up-to-date. You can change your profile information like the account holder's name, email address, phone number and default currency.

  1. Go to your GoDaddy Account Settings. If you're not already logged in, you'll be prompted to log in.
  2. In the section showing your profile information, click Edit.
  3. Update the information that you need to change, and then click Save. We'll confirm that your changes are saved.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ