ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Update my Microsoft 365 account to Exchange in Outlook (Android)

If you're using Microsoft 365 as POP or IMAP, your data (including mail, contacts, and calendars) might not be connected to your email and could be lost if you delete that account. To prevent any data loss, and to get the most secure, fast, and reliable email, switch your POP/IMAP account to Exchange.

 1. Open your Android's Outlook app. (Don't have the app? Download it at the Google Play Store and follow these steps to set it up.)
 2. Tap Menu > Gear Button Settings.
  Tap Menu icon showing a house
 3. If you're ready to remove your POP/IMAP account, tap the email address, then scroll down and tap Delete Account. Tap Delete to confirm.
 4. To add your Exchange account, tap Add Mail Account > Add an email account.
  Add an email account
 5. Enter your Microsoft 365 email address and tap Continue.
  Enter email address and tap Continue
 6. Enter your Microsoft 365 password and tap Sign In. (You might need to choose your account type as Work or School.)
  Enter email password and sign in
 7. Note: If you forgot your email password, here's how to reset it.

 8. If your admin enabled multi-factor authentication (MFA), verify your account or set up the Authenticator app.
 9. Your Microsoft 365 account now shows in Settings. Go to your Inbox to check your email.
  New Microsoft 365 email account displays in Settings

Your email is now set up as an Exchange account!

More info