ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Update my Microsoft 365 account to Exchange in Outlook (Mac)

If you're currently using Microsoft 365 as POP or IMAP, switch it to an Exchange account. This ensures your data (including mail, contacts, and calendars) stays connected with your email and can be recovered from the server. Plus, with Exchange, you get secure, fast, and more reliable email.

Move your data

 1. Open Outlook.
 2. From the menu bar, select Outlook > Preferences.
  Select Outlook and then select Preferences
 3. Select Accounts.
  Select Accounts
 4. Select + (plus) > New account.
  Select + and select New account
 5. Note: You might need to choose your account type as Work/School to continue.

 6. Enter your email address and Continue.
  Enter your email address, select Continue
 7. Enter your email Password and Sign In.
  Enter your password, select Sign In
 8. Note: If you forgot your email password, here's how to reset it.

 9. If your admin enabled multi-factor authentication (MFA), verify your account or set up the Authenticator app.
 10. Select Done. If you have more than one account, decide which account you want to set as the default.
  Select Done
 11. Compare your accounts to make sure that all your emails, folders, calendars, contacts, and other data are present. If your email is missing data, drag and drop your email from your POP or IMAP account to your Exchange account.

Once your account has been added as Exchange and no data is missing, it's now safe to remove the POP or IMAP account.

Remove your POP/IMAP account

 1. From the menu bar, select Outlook > Preferences.
  Select Outlook and then select Preferences
 2. Select Accounts.
  Select Accounts
 3. Select (minus) under the account you want to remove.
  Minus sign
 4. Select Delete.

More info