ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Update the default currency in WooCommerce

From within the WordPress dashboard, you can change the default currency used by your WooCommerce store.

  1. Log in to WordPress.
  2. In the left-hand menu, click WooCommerce, which will expand and give additional options.
  3. Click Settings in the expanded WooCommerce menu.
  4. Click the General tab, near the top of the page.
  5. Scroll down to the Currency options section.
  6. Select a new currency from the drop-down menu.
  7. Click the blue Save changes button at the bottom of the page after making any changes.

More info

  • For additional information about currency settings, adding a custom currency, and using multiple currencies, check out the WooCommerce documentation.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ