ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Update WooCommerce payment methods

From within the WordPress dashboard, you can change, add or disable the payment methods for your WooCommerce store.

 1. Log in to WordPress.
 2. In the left-hand menu, click WooCommerce, which will expand and give additional options.
 3. Click Settings in the expanded WooCommerce menu.
 4. Click the Payments tab, near the top of the page.
 5. Scroll down to the Payment methods section.
 6. From this page, you can perform the following:
  • Turn a payment method on or off by toggling it in the Enabled column.
  • Set up a new payment method using the Set up button in the right-hand column.
  • Update the settings for one of your current payment methods by clicking the Manage button in the right-hand column.
 7. Click the blue Save changes button at the bottom of the page after making any changes.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ