ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Update your Plesk license

After you purchase an upgrade for Parallels Plesk Panel, you need to log in to Parallels Plesk Panel on your server and update your license key.

To Update Your License Key in Parallels Plesk Panel

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as an administrator.
  2. From the menu on the left, select Server.
  3. Under the System section, select License Management.
  4. Click Retrieve Keys.

After you update your license key, you will see your new features.

To Update Your License Key in Parallels Plesk 10.X Panel

  1. Log in to Parallels Plesk Panel as an administrator.
  2. From the menu on the left, select Tools & Utilities.
  3. Under the Panel section, select License Management.
  4. Click Retrieve Keys.

After you update your license key, you will see your new features.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ