ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Updates to my profile

Before updated Get Found profiles are sent to our partners, we manually review any changes made to your profile. This review, which happens every time you change your business information, is done to ensure that your business information is accurate and meets our partners’ guidelines.

Business name, address, phone, and website will be reviewed to ensure they meet our partner guidelines. See our business information guidelines.

You can make updates to your existing business information, including the name and address; however, if you start a new business you'll need to purchase a new Get Found account.

Acceptable Updates

Each Get Found account must be used to represent one unique business. All updates are acceptable so long as they are accurate, meet our partner guidelines, and are true to the business originally associated with the account.

Businesses may change the address and name fields when absolutely necessary. Significant changes to these fields are known as relocations and rebrandings. Address changes are allowed only when the last verified address is no longer the location of the business. Both address and name changes are allowed only when the core business model remains intact.

Acceptable Account Update Examples

  • Lonnie created a Get Found account for “Sweets & Treats Desserts” on Main Ave in Durango. Lonnie later moved to a new space on E 2nd Ave, and closed his shop on Main Ave. This update was acceptable because Lonnie's existing business relocated.
  • Gerald bought Get Found for his business “Razorsharp Landscaping”. The following year he changed the name to “Gerald’s Landscapes” and updated his Get Found account to reflect the new official business name. This update was acceptable because Gerald’s existing business name was changed.

Unacceptable Updates

Our partners will reject any updates that indicate a single Get Found account is being used to represent multiple businesses. The business address or name can only be changed if the original address is no longer the location of the business or the original name is no longer in use. If an additional location is opening up, you must purchase a separate Get Found account to publish the new location’s information.

Unacceptable Account Update Examples

  • Elliott recently opened a second location for his shop “Polly’s Dollies.” He updates the address in Get Found even though the original location is still open. Elliott is attempting to use a single Get Found account for two separate locations. He can keep the old Get Found account and create a new account for the new location.
  • Sarah updated her Get Found account for her landscaping business “Pacific North Landscaping” to “Pacific West Painting” to promote her second painting business. Sarah is attempting to use her single Get Found account for two distinct businesses. This considered account misuse and the update will be rejected. If both businesses are active, Sarah can keep the old Get Found account and create a new account for “Pacific West Painting.”

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ