ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Updating a Skin

You can update a saved skin by replacing its settings with your current storefront settings for template, color theme, custom colors and fonts, category page style, product page style, and any advanced CSS you've included.

Note: When updating a saved skin, all of its settings are overwritten. To prevent permanently losing the skin's current settings, back them up with a different skin name before you overwrite the skin.

To Update a Skin

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Set Up menu, in the Design section, select Saved Skins.
  5. Click the Overwrite icon to the right of the skin you want to update.
  6. Click Save.

The settings for the skin are overwritten with the current settings of your storefront.

For additional information on Saved Skins in Quick Shopping Cart, see What are Saved Skins?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ