ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Updating and Moving Events in Calendar

You can quickly and easily make updates or move events in Calendar. There are several different ways to make updates. Remember, you can only make updates to events that you've created.

To Update an Event by Clicking on It

  1. Go to Calendar.
  2. Click on the event you would like to update.
  3. Make your updates, and then click Save.

To Move an Event Using Drag and Drop in Day/Week View

  1. Go to Calendar.
  2. Click on the event you would like to move, drag to the date and time you would like your event to occur, and then release the mouse button.
  3. Note: If there is a time or date conflict for the event you are updating, the event block will be red.

To Move an Event Using Drag and Drop in Month View

  1. Go to Calendar.
  2. Click on the event you would like to move, drag to the day of the month you would like your event to occur, and then release the mouse button.

Note: To update the event time in Month View, you must click on the event and edit the time.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ