ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Updating contact information for Backordered domains

If we capture a backordered domain name for you, we use the contact information you provided when you placed the domain name on backorder. You can update that contact information in the Domain Manager.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the Buy/Sell tab at the top of your account, select Backorders and Monitoring.
 7. Select the domain names you want to modify.
 8. Click Contact.
 9. Edit or complete the following:
  • (Optional) Organization — The contact's organization.
  • First name and Last name — The contact's first and last name.
  • Address 1 and 2, City, State, Zip code — The contact's street address, city, state, and ZIP Code.
  • Country — The country in which the contact resides.
  • Phone number — The contact's phone number.
  • (Optional) Fax number — The contact's fax number.
  • Email address — The contact's email address.
 10. Select I certify that the specified organization... if you entered an organization.
 11. Click OK.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ