ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Updating domain name offerings for my Reseller storefront

After you use the Quick Setup Wizard, your Reseller storefront includes all top-level domain names (TLDs) and domain-related services by default. In the Reseller Control Center, you can update which TLDs and domain-related services you want to offer.

When you select a TLD or domain-related service, the Reseller Control Center saves your selection and displays it on your storefront within an hour.

Updating the Domain Names Your Storefront Offers

You can update which common TLDs and international TLDs (ccTLDs) you offer, as well as select which free products come with them. For each TLD, you can offer registration through your storefront, transfer to your storefront (if available), or both.

For more information about ccTLDs, see About ccTLDs (Country-Code Domain Names). For more information about transfers, see Transfer my domain to GoDaddy.

To Update the Domain Names Your Storefront Offers

 1. Log in to your Reseller Control Center.
 2. Go to the Products & Pricing tab, and then click Domains.
 3. From the Common TLDs tab, select Register and/or Transfer for the TLDs you want to offer.

  Note: You must offer .com, .net, and .org domain names, and .jobs is not available for transfer.

 4. From the International TLDs tab, select Register and/or Transfer for the ccTLDs you want to offer. Click the plus (+) icon to expand each section.

  Note: Some ccTLDs are not available for transfer or compatible with custom hosting and parked nameservers. If you offer .uk transfers, we will send customers who initiate transfers to you information about changing their Nominet tags to WILDWEST.

 5. From the Free Domain Products tab, select the free products you want to offer with each domain name purchase. For more information, see Offering free products on my Reseller storefront.

  Note: To offer certain free products, you must also offer related products or suites. Some free products are not available for .xxx domain names.

Updating the Domain-Related Services Your Storefront Offers

You can update which domain-related services you want to offer on your storefront.

To Update the Domain-Related Services Your Storefront Offers

 1. Log in to your Reseller Control Center.
 2. Go to the Products & Pricing tab, and then click Domain Services.
 3. Select any of the following domain-related services:
  • Registration Options — By default, you must offer domain name registration options, including forwarding, masking, Private Registration, Domain Backorders and Monitoring, Business Registration, Protected Registration, Domain Ownership Protection, and Certified Domains.
  • Premium Domains — These third-party, high-value domain names display in the domain search results on your storefront. When your customers purchase them, you earn extra commission.
  • Premium DNS — This product offers your customers a higher level of support and advanced features for their DNS management. For more information, see Premium DNS features

For information about updating TLD pricing, see Updating product pricing for my Reseller storefront.

For information about updating the products and services you offer, see Updating Products and Services for Your Reseller Storefront.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ