ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Updating email addresses for Monitored or Backordered Domain Names

If you have Domain Backorders or Monitoring for a domain name, we send an email notification to you within 24 hours of a change to its status. You can update the email address we use to notify you at any time.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From Buy/Sell tab at the top of your account, select Backorders and Monitoring.
 7. Select the domain names you want to modify.
 8. Click Email Options from the menu.
 9. In Email address 1, enter the primary email address you want us to use for email notifications.
 10. (Optional): In Email address 2, enter a secondary email address for notifications.
 11. Click OK.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ