ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Updating nameservers for your CashParking domain

For your domain name to display your Cash Parking site, you must update its nameservers.

 • If your domain name is not registered through us your current domain name registrar can update it to use our Cash Parking nameservers:
  • ns01.cashparking.com
  • ns02.cashparking.com
 • If your domain name is registered through us follow the steps below.
 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. You must be in the Advanced List View of your account in order to update nameservers for your Cash Parking domain. In the upper right corner, choose Advanced List View:
 7. Advanced list view icon
 8. Select the domain names whose nameservers you want to change to CashParking.
 9. From the Monetize menu, select Manage CashParking.
 10. Select Add to CashParking.
 11. Select I understand... to confirm you understand that the nameservers for the domain names you selected will change to the CashParking nameservers.

  Note: After you complete this procedure, visitors to the selected domains see the CashParking parked page.

 12. Click OK twice.

Allow 4-8 hours for .com and .net domain names and 24-48 hours for all other domain extensions before the new domain names will resolve to the CashParking parked page.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ